Hướng dẫn cấu hình SFP GPON Ahihi cho Viettel, FPT, VNPT

Bước 1: Cắm dây quang vào SFP , Cắm SFP GPON vào Converter 2.5G, Cắm dây LAN từ Converter 2.5G vào PC
Bước 2: Set IP Tĩnh cho Converter 2.5G 
IP Adress : 192.168.234.222
Subnet Mask : 255.255.255.0


Bước 3 : Truy cập vào SFP GPON Ahihi bằng địa chỉ : 192.168.234.234
User : admin
Pass : admin

Cấu hình xác thực PON mạng FPT
Đổi GPON Serial Number giống với serial sau hộp nhà mạng
Mac adress cũng đổi giống luôn

Cấu hình xác thực PON mạng VNPT
Điền SLID(mã MEN) vô PLOAM Password
Đổi GPON Serial Number giống với serial sau hộp nhà mạng
Cấu hình xác thực PON mạng Viettel
Đổi GPON Serial Number giống với serial sau hộp nhà mạng

Bước 4 : Kiểm tra trạng thái xác thực PON
ONT Status báo O5 là thành công

PON thế này quay 100% thành công

Lưu ý : Khi cấu hình xong phải reboot lại thiết bị